Kitaplar

Peygamber Efendimizin hayatını ve sünnetinin dine ait hükümlerdeki yerini ve değerini anlatıyor Sonsuz Nur. En sağlam rivayetlerin müstakim bir dirayetle analiz ve sentez edildiği eser bir siyer telsetesi niteliğinde. Her ne kadar büyük çoğunluğu halk olan geniş kitleler önünde yapılmış irticali vaaz ve konuşmalardan derlense de rivayetleri tahlildeki metodu, dirayetteki isabeti, sünnete kazandırdığı yenilikler bakımından on dört asır öncesine bu günden ayna tutuyor. Yusut Ziya Özkan tarafından seslendirilen insanlığın İftihar Tablosu, Sonsuz Nur, mp 3 formatında Sesli Kitap olarak hazırlandı. Eser 3 CD'den oluşuyor.

Yayın Numarası :
17
ISBN :
Barkot :
Sayfa Sayısı :
Ebadı :
3 Mp3 Cd